Paalipörssi

PAALIPÖRSSI

Digipaaleja voi ilmoittaa myyntiin ja ostaa verkossa

Hankkeen tavoitteena on pilotoida ”paalipörssi” eli digipaaleille oma kauppapaikka. MTK on lanseerannut www.kiertoasuomesta.fi  -sivuston, jonka yhteyteen paalipörssi pilotoidaan. Paalipörssi ei ole verkkokauppa vaan ilmoituskanava eli varsinaiset kaupat tehdään ostajan ja myyjän kesken. Yhteistyössä MTK:n kanssa valmistellaan rajapintaa eli Digipaalihankkeen sovelluskehittäjä valmistelee paalien lähettämispakettia ja MTK:n kiertoasuomesta.fi -sovelluskehittäjä vastaavasti paalien vastaanottoa. Tavoitteena on päästä kokeilemaan palvelua jo tulevana kesänä. 

Kiertoasuomesta.fi -sivustolla ostaja näkee digipaalien myyntierästä paalien kappalemäärän ja yhteispainon, tekopäivämäärän, lohkon ja noutopaikan karkean sijainnin, paalien keskimääräisen kuiva-ainepitoisuuden, jopa D-arvon. Lohkoraportista on nähtävissä koko lohkon satotiedot. Lisäksi myyjä voi laittaa muuta ostajalle tärkeää tietoa tekstikenttään kuten esimerkiksi kasvilajin, mikä nurmivuosi, tietoa paalausverkosta ja -muovista, jopa paalaimestakin.

Paalipörssi