Hyvää karjalle

Hyvää karjalle

HYVÄÄ KARJALLE

‒ laatua säilörehuun sensoriseurannalla ja navetan mikrobit kuriin luonnonpeptideillä

Auma- ja siilorehun 3D-lämpötilakartta, kansainvälinen digipaalitietokanta sekä uudet antimikrobiaalit maatalouteen uuden EIP-hankkeen aiheina

Digipaali ja Älyrehu EIP-hankkeet yhdistivät voimansa ja hakivat uutta EIP-hanketta maatalouden alkutuotannon ongelmien ratkaisemiseksi. Nyt älyä tuodaan myös auma- ja siilorehun varastointiin: hankkeen innovaatioryhmässä mukana olevan Quanturin lämpötilasauvoilla säilörehun lämpötilaa voidaan seurata jatkuvatoimisesti ja säilörehuvarasto voidaan mallintaa lämpötilakartaksi. Hankkeessa kehitetään uudenlaista sensorisauvaa, jolla voidaan mitata lämpötilaa 2-3 eri korkeudesta.

Toisena innovaationa ovat variksenmarjoissa elävistä bakteereista löydetyt peptidit. Peptideillä on todettu olevan antimikrobiallisia ominaisuuksia, ja niitä kokeillaan jo sairaalainfektioiden ennaltaehkäisyssä. EIP-hankkeessa peptideille on tarkoitus etsiä käyttökohteita maataloudessa, esimerkiksi vedinkastoaineessa ne voisivat ehkäistä utaretulehdusta.

Hankkeen yhtenä vahvana teemana on kansainvälinen tiedotus ja yhteistyötoiminta. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään virolaisten, itävaltalaisten, hollantilaisten ja italialaisten toimijoiden kanssa. Digipaalausta kansainvälistetään tavoitellen kansainvälistä paalitietokantaa. Myös muita hankkeen innovaatioita esitellään yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa.

Hyvää karjalle – laatua säilörehuun sensoriseurannalla ja navetan mikrobit kuriin luonnonpeptideillä EIP-hanke aloitti toimintansa lokakuussa 2019. EIP on lyhenne sanoista European Innovation Partnership, eurooppalainen innovaatiokumppanuus. EIP-hankkeissa alkutuottajat ja tutkijat ratkaisevat yhdessä maa- ja metsätaloutta koskevia ongelmia. Eurooppalaiset innovaatiokumppanuushankkeet ovat täysin julkisia hankkeita, ja tuloksia levitetään myös Euroopassa EIP-AGRI verkoston kautta. Hanketta vetää Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Hankkeen innovaatioryhmässä on mukana maatalousyrityksiä neljästä eri maakunnasta, ProAgria Itä-Suomi, eläinlääkäreitä sekä yritysjäseninä Quanturi Oy, Mtech Digital Solutions Oy ja Chain Antimicrobials Oy. Kansainväliset yhteistyökumppanit ovat Viron meijeriklusteri, Viron maatalousyliopisto, Wageningenin yliopisto, Josephinumin maatalouden tutkimuslaitos sekä Torinon yliopisto.

Yhteystiedot

ILPO PÖLÖNEN
Hämeen ammattikorkeakoulu
puh. +358 40 8305 984
ilpo.polonen(at)hamk.fi

TUIJA KALLIO
Oulun yliopisto, Mittaustekniikan yksikkö
puh. +35850 346 8908
tuija.kallio(at)oulu.fi

Hyvää karjalle -hankkeen viralliset nettisivut

Hyvää karjalle -hankkeen Facebook-sivut

Aiheeseen liittyvää