Artikkelit

BANNERI traktori pellolla

ARTIKKELIT

JULKAISUT

Digipaali-tehokkuutta rehupaalien elinkaaren hallintaan (suomenkielinen tekstitys)

Digibale – More efficient usage and life cycle management for silage bales (English text)

I. Pölönen, A. Suokannas, A. Juntunen: Cloud-Based Approach for Tracking and Monitoring of Hay Bales in Smart Agriculture. Technology innovation management review 2/2021. Julkaisu löytyy TÄÄLTÄ.

J. Mattila. Digipaali, markkinointitutkimus urakoitsijoille ja karjatilallisille. 2020. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu. Julkaisu löytyy TÄÄLTÄ.

B. Tran, D. Truong, I. Pölönen, A. Suokannas, K. Penttilä: Improving quality of silage bale by dry matter and weight real-time measurements and cloud service. Maataloustieteen Päivät 8 – 9.1.2020, Helsinki. (Posteri tiivistelmä). Julkaisu löytyy TÄÄLTÄ, sivulta 229. Kuva posterista löytyy TÄÄLTÄ.

Bao ja posteri
Bao esittelemässä posteria Maataloustieteen Päivillä 2020.

I. Pölönen, A. Suokannas, K. Penttilä, A. Juntunen: Paalikohtaisen seurannan mahdollisuudet karkearehutuotannon ja -ruokinnan hallinnassa. Maataloustieteen Päivät 8 – 9.1.2020, Helsinki. (Posteri tiivistelmä). Julkaisu löytyy TÄÄLTÄ, sivulta 230. Kuva posterista löytyy TÄÄLTÄ.

K. Penttilä, A. Suokannas, I. Pölönen: Verification of RFID system usability in Silage Bale Life Cycle Management. Tutkimusjulkaisu 2019. (Julkaistu Journal of Agricultural Science and Technology –tutkimuslehdessä). Julkaisu löytyy TÄÄLTÄ.

B. Tran, K. Penttilä: Digibale – Efficient silage bale lifecycle management. HAMK Unlimited Professional 12.3.2019. (HAMKin oma julkaisusarja). Julkaisu löytyy TÄÄLTÄ.

B.Tran, K. Penttilä, I. Pölönen: Machine Learning in Silage Bale Digitalized Management. Rendez-Vous Techniques AXEMA 23 February 2019. (Esitelmä Axema-konferenssissa Ranskassa). Julkaisu löytyy TÄÄLTÄ. Baon esittely löytyy sivulta 18 ja Katariinan esittely sivulta 32. Itse julkaisu löytyy sivuilta 82-87.

Katariina ja Bao Axema -konferenssissa. Lähdelinkki

K. Penttilä, A. Suokannas, I. Pölönen: Novel technological framework for digitalizing silage bale life cycle management. Rendez-Vous Techniques AXEMA 23 February 2019. (Esitelmä Axema-konferenssissa Ranskassa). Julkaisu löytyy TÄÄLTÄ, sivuilta 117-127.  Muutama sana konferenssista ja kuva posterista löytyy TÄÄLTÄ.

K. Dang, A. Juntunen: IoT Architecture For Digitalization Of Silage Bale Life Cycle Management. Agricultural Engineering, AgEng conference July 8-12. 2018 Wageningen, the Netherlands. (Konferenssiesitelmä Wageningenissa, Hollannissa). Abstract löytyy TÄÄLTÄ sivulta 31.

K.Penttilä, A. Suokannas, I. Pölönen: Performance Evaluation of Passive Radio Frequency Identificaton in Silage Bale Application. Agricultural Engineering, AgEng conference July 8-12. 2018 Wageningen, the Netherlands. (Konferenssiesitelmä Wageningenissa, Hollannissa). Julkaisu löytyy TÄÄLTÄ sivuilta 41-47.